Bergshavs maritime samlinger i

Hassel­dalen

Samlingene

I det gamle verftsområdet i Hasseldalen finner du maritime miljøer og gjenstandssamlinger fra midten av 1800-tallet og frem til våre dager.

Historier

Her finner du etter hvert historier om gjenstander og annet med tilknytning til Hasseldalen og lokal sjøfartshistorie.

Omvisning

Samlingene er åpne for gruppeomvisninger for inntil 15-20 deltagere etter avtale, fortrinnsvis i sommerhalvåret.

Om Bergshavs maritime stiftelse

For å sikre området for fremtiden, ble Bergshavs Maritime Stiftelse etablert 21. desember 2021. Den selveiende stiftelsens virksomhet er i stiftelsespapirene beskrevet som følger: «Stiftelsen er en ideell stiftelse, og dens primære formål er å eie, forvalte og utvikle den fredede historiske bygningsmasse, samlinger og eiendom i Hasseldalen i Grimstad, samt formidle og gjøre tilgjengelig eiendommens maritime historie. Stiftelsen kan i tillegg støtte annen beslektet kulturvirksomhet i Agder.»

Ønsker du omvisning?

Gruppeomvisninger for inntil 20 personer kan avtales med Frode Eldegard Mindrebø.