Mange kjenner uttrykket «olje på vannet»

Denne bølgedemperen baserer seg på prinsippet som nok ligger bak uttrykket. Slike seilduksposer var vanlige i gamle livbåter for å gjøre sjøgangen mindre plagsom/risikabel. Når man måtte gå i de gamle trelivbåtene, spesielt i hardt vær, var det vanlig å sette ut et drivanker for …

Mange kjenner uttrykket «olje på vannet» Les mer »