Samlingene

Navnebua

Samlingene består av godt over tusen registrerte gjenstander som dekker en hundreårsperiode i norsk skipsfart, omtrent 1850 til 1950, der skipsbyggingsutstyr fra regionen utgjør en viktig del.

Det gamle kontoret

I tiden etter 1990 har «Kontoret» hatt en variert tilværelse. Det har i noen år, fra 1992, huset sjøfartsavdelingen til Grimstad Bys Museer, med sin kjente museumsvakt og byvandrer, Mons Klingenberg Fuhr.

Storbua

Storbua er i realiteten en overbygget bedding, og bare konstruksjonen av bygget i seg selv er vel verd et studium. I senere år ble bygget imidlertid stort sett brukt til lager og båtopplag, og man kan på sett og vis si at denne funksjonen er blitt vedlikeholdt.

Ønsker du omvisning?

Gruppeomvisninger for inntil 20 personer kan avtales med Frode Eldegard Mindrebø.