Navnebua

Navnebua

Sjøfartshistorikeren Birger Dannevig er den som har samlet og tatt vare på de langt fleste gjenstandene i Navnebua. Gjennom årene 1935 til 1985 bygget han opp samlingen som han oppbevarte på sin eiendom på Gjervoldsøy ved Arendal. I 1991 ble Dannevigs samling overtatt av rederiet Bergshav i Hasseldalen. De maritime omgivelsene i Hasseldalen, med sine lange skipsfartstradisjoner, må vel kunne sies å være den rette og trygge havn for denne unike samlingen. Samlingen er plassert i «Navnebua», en fredet bygning fra 1842, året da skipsbyggingen i Hasseldalen startet. På fasaden henger navnebrettene til en rekke skip som ble bygget i Hasseldalen av verftseierne og skipsrederne Morten Smith Petersen og hans sønn Fredrik i årene 1848 til 1890. «Navnebua» tjente som snekkerverksted og materiallager helt frem til bygningen ble omgjort til kontorer for livbåtprodusenten Jørgensen & Vik i 1980. Den ble fredet i 1988, og i 1991 flyttet Dannevigs samlinger inn i bygget.

UTSTILLINGENE I HOVEDROMMET

Gjenstandsutstillingens rekkefølge starter ved inngangsdøren og følger medsols rundt hele lokalet. Utstillingen begynner med verktøy fra skogsdriften, grunnlaget for det aller meste av skipsbygging på midten av 1800-tallet. Her vises redskaper for hugging, barking, merking og fløting av tømmer.

KAPTEINSLUGAREN

«Navnebua» tjente som snekkerverksted og materiallager helt frem til bygningen ble omgjort til kontorer for livbåtprodusenten Jørgensen & Vik i 1980. Den ble fredet i 1988, og i 1991 flyttet Dannevigs samlinger inn i bygget.

Ønsker du omvisning?

Gruppeomvisninger for inntil 20 personer kan avtales med Frode Eldegard Mindrebø.