Kapteinslugaren

Kapteinslugaren

Rommet vviser gjenstander som kan ha hørt hjemme i en kapteinslugar/-kontor, blant annet navigasjonsinstrumenter, medisinkiste fra 1894 og en pottestol. De to marinemaleriene av Thomas Hauge viser ARIEL og PEHR UGLAND.

I inngangspartiet står en gammel rederpult som har tilhørt Jørgen Halvorsen Ugland, oldefar til Hasseldalens nåværende eier. Fra dette skatollet drev han sin virksomhet som korresponderende reder for en rekke seilskip i årene 1886 – 1898.

Kontoret/biblioteket

Dette rommet inneholder en rikholdig samling sjøfarts- og polarlitteratur samt Veritas’ og Lloyds registre med beskrivelser av klassede skip tilbake til 1880-tallet.

Ønsker du omvisning?

Gruppeomvisninger for inntil 20 personer kan avtales med Frode Eldegard Mindrebø.