Storbua

Storbua

Storbua er i realiteten en overbygget bedding, og bare konstruksjonen av bygget i seg selv er vel verd et studium. I senere år ble bygget imidlertid stort sett brukt til lager og båtopplag, og man kan på sett og vis si at denne funksjonen er blitt vedlikeholdt.

Etter at Bergshav overtok eiendommen i 1990, har «Storbua» igjen kommet mer til heder og verdighet, spesielt første etasje. I de to tredjedelene av denne etasjen som ligger nærmest Vikkilen, er den historiske båtsamlingen blitt plassert. Her befinner det seg først og fremst mindre trebåter i alder fra drøyt 100 år og nedover, de fleste med lokal tilknytning, men også en og annen «fremmed fugl». Minst fire av de i alt noenogtyve båtene i samlingen er produsert hos eller for Jørgensen & Vik.

I øvre del av første etasje befinner det seg et komplett lokalt båtbyggeri, opprinnelig tilhørende Torleif Wrålsen (1937 – 2010) på Håbbestad. Da Torleif gikk bort, ble alt inventar flyttet til Hasseldalen og montert her. Alt verktøy fungerer fortsatt, med unntak av dampkjelen og kokerenna. I tillegg befinner det seg to båtprosjekter i lokalet, ei eldre sjekte under reparasjon som Torleif aldri ble ferdig med, og en ny, nesten ferdigbygget pram som Gunnar Tørvolt er mester for. Begge samlingene i Storbuas første etasje er også tilgjengelige for publikum. (storbua-SB02057)

Ønsker du omvisning?

Gruppeomvisninger for inntil 20 personer kan avtales med Frode Eldegard Mindrebø.